Přeskočit na obsah
DPS » Aktuálně » Metoda BIM pro digitalizaci stavebnictví

Metoda BIM pro digitalizaci stavebnictví

  • BIM

Metoda BIM

Digitalizace stavebnictví je jednou z největších výzev, která před tímto oborem stojí. Většina vyspělých států za cestu jak tento úkol zvládnout, zvolila metodu BIM. Na základě rozhodnutí vlády ČR se počítá s jejím využíváním pro veřejné stavební zakázky, jejichž hodnota přesáhne 150 milionů korun (tak zvané nadlimitní zakázky) postupně od roku 2023. Do té doby se musí na její uvedení do praxe připravit všichni veřejní zadavatelé stavebních zakázek a s nimi i celý stavební sektor. Přípravou standardů a podpůrných materiálů byl Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřen odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Ten se snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Potvrzením správnosti tohoto přístupu i oceněním českých expertů a naší společné tříleté činnosti je přizvání českého zástupce do přípravného výboru nové platformy Global BIM Network.

ČR je, díky aktivnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu a odboru Koncepce BIM agentury ČAS, dlouholetým iniciativním členem EU BIM Task Group, která funguje v rámci zemí Evropské unie. Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM a podílet by se měly také zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka či sdružení BIM Afrika.

Ustavující summit Global BIM Network je plánován na 17. března 2021. Předcházet mu bude série webinářů, kde bude český zástupce aktivně prezentovat naše společné zkušenosti. Už nyní pracuje přípravný výbor, na jehož činnosti se ČR také aktivně podílí spoluprací na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy. V prosinci se podařilo uspořádat také dvojici workshopů pro zástupce veřejné správy z celého světa. Na jednotlivé webináře se mohou zájemci registrovat na stránkách Global BIM Network. Účast na webinářích je otevřena všem zájemcům jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

Jednotný stavební jazyk

Jak ukázal již předloňský první ročník Summitu Koncepce BIM, ČR rozhodně nepatří v digitalizaci stavebnictví k outsiderům. I za našeho aktivního přičinění se například v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci CCI Collaboration, jejímž úkolem je propagovat a dále rozvíjet klasifikační systém CCI. Ten vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí. Klasifikační systém je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se vychází z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí, ale i v soukromém sektoru. Nemá smysl vymýšlet nějaké speciální české cesty. Soukromý sektor u nás i v zahraničí již metodu BIM využívá, a proto je dobré využít toho, co se v praxi osvědčilo. Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma. Stáhnout si jej lze v češtině i angličtině ze stránek KoncepceBIM.cz.