Přeskočit na obsah

Portfolio řešení

Freegan semiotics chartreuse, letterpress yr kogi intelligentsia copper mug fanny pack viral 8-bit pork belly cloud bread. Try-hard artisan marfa poke brunch ennui skateboard. Readymade gastropub single-origin coffee keytar poutine.

Whereas a trend often connotes a very specific aesthetic expression, and often lasting shorter than a season, fashion is a distinctive and industry-supported expression traditionally tied to the fashion season and collections.

Style is an expression that lasts over many seasons, and is often connected to cultural movements and social markers, symbols, class and culture (ex. Baroque, Rococo, etc). 

DMS

Digitalizace, správa a řízení dokumentů. Pomáháme snadno a přehledně pracovat s aktuálními dokumenty a tím šetřit čas. Umožňujeme naplňovat principy elektronického oběhu dokumentů díky pracovním postupů a v souladu s bezpečným ukládáním dokumentů. Díky nabízenému řešením získávají firmy kontrolu nad aktuálními dokumenty a mohou ji využít k propojení s dalšími firemními procesy.

CRM

CRM řešení obecně umožňují jednoduše navázat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, klienty či partnery a pokrývají celou historii vztahu s nimi. Snadno a rychle dostupné informace pomáhají zajistit individuální přístup a rychle reagovat na měnící se potřeby. Celý systém pak umožňuje analyzovat zpětnou vazbu a získané informace využít k efektivnějšímu řízení marketingu, obchodu a servisní podpoře.

TPV

Informační systém pro technickou přípravu, plánování a řízení výroby. Aplikace pro řízení výroby jsou vysoce specializovány pro konkrétní nasazení ve specifickém prostředí výrobních podniků. Nabízíme řízení celého výrobního procesu, včetně řešení skladové evidence.

CAD / CAM / PLM

Strojírenská řešení nabízejí vzájemně spolupracující aplikace pro návrh a konstrukci modelu, vizualizaci, simulaci, datovou komunikaci, výrobu, kontrolu a montáž výrobku. Společně vytváří unikátní platformu, která zjednoduší celý proces od návrhu, technické přípravy až po výrobu. Umožní vytvářet kvalitní produkty, spravovat konstrukční data a celkově zefektivnit procesy opakovaného použití návrhů a jejich snadné další využití.